Graimear don Mheanscoil 1st to 6th Year Mentor Books

6.99

ISBN

9781909417038

Author

Publisher

Language

Product Type

Graimear don Mheanscoil 
This is an Irish grammar book which covers Irisg Grammar from 1st to 6th Year in Secondary School
Leabhar teagaisc agus leabhar saothair e seo a chludaionn na gneithe is tabhachtai de ghramadach na Gaeilge.
Ta na rialacha gramadai minithe go simplai agus go heifeachtach sa leabhar, mar aon le neart samplai agus eagsulacht cleachtai.
Freastalaionn na cleachtai dathchodaithe(Leibheal 1,Leibheal 2 agus Leibheal 3) ar leibheal chumais dhifriula on gcead bhliain go dti an seu bliain.
Tabharfaidh an leabhar seo misneach do dhaltai dul i ngleic le gramadach na gaeilge agus i a chur i bhfeidhm gan stro.
The Following chapters are included
An Aimsir Chaite, An Aimsir Laithreach, An Aimsir Fhaistineach,An Modh Coinniollach,An Aimsir Gnathchaite,Claoninsint/Caint Indireach,Ma agus Da, An Chopail “Is”,Seimhiu agus Uru,An Aidiacht Shealbhach,Na Reamhfhocail,Na hUimhreacha,Ceimeanna Comparaide na hAidiachta,An tAinm Briathartha,An Aidiacht Bhriathartha,An tAinmfhocal agus an Tuiseal Ginideach, Ainmfhocal agus Aidiacht

Delivery in 2 - 5 working days when in stock. Allow up to 14 days for non-stock items.

Shopping Cart
Scroll to Top